شهاب کسرایی کارشناس کامپیوتر گرایش نرم افزار فعالیت خود را در زمینه انیمیشن از سال 70 در شرکت زیراکس آغاز کرد و در سال 73 رسما موسسه حور را پایه گذاری نمود. وی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل تا امروز مشغول فعالیت است.
کسرایی مدیریت تمام پروژه های تولیدی موسسه حور را تا کنون هدایت نموده است.

Shahab Kasraee

 

رضا تقدسی کارشناس سینما با گرایش مدیریت فیلمبرداری از سال 73 تا کنون در سمت مدیر تولید و عضو هیئت مدیره در موسسه حور مشغول فعالیت است. از دیگر فعالیت های وی نوشتن فیلمنامه است. وی تا کنون فیلمنامه چند فیلم بلند و سريال را نوشته است. تقدسی برنامه ریزی تولید را از ابتدا تا انتها طراحی می کند.

Reza Taghadosi