مقدمات تولید این مجموعه 52 قسمتی در سال 86 فراهم و طی یک دوره متناسب با سفارش دبیرخانه مرکزی کنترل دخانیات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در موسسه فرهنگی حور تهیه گردید.
این مجموعه آموزشی با هدف آگاهی رسانی در ارتباط با مضرات مصرف دخانیات ، سیگار و قلیان در دستور کار قرار گرفت.
دبیرخانه مرکزی کنترل دخانیات به خاطر پایین آمدن سن مصرف کنندگان مواد دخانیاتی و همچنین عدم آشنایی خانواده ها از خطرات استفاده از قلیان ، نسبت به معرفی موضوعات و مضرات مربوطه از طریق رسانه ملی و همچنین تکثیر انبوه این میان برنامه ها اقدام به سرمایه گذاری جهت تولید این برنامه ها نمود . این مجموعه با تکنیک سه بعدی و دو نوع گرافیک تصویری ساخته شد. ماحصل کار به جرات یکی از تاثیر گذارترین تیزرهای آموزشی شد که تاکنون از تلویزیون پخش گردیده است.
کارگردانی این مجموعه بر عهده ارد پیکانفر و ابراهیم ساکتی بوده است.

 

 

تاریخ خبر: 89/12/19