در سال 1389 به سفارش مدیریت آموزش سازمان مدیریت بحران شهر تهران مجموعه تیزرهای آموزشی با اهدف هشدار و آموزش ایمنی در برابر حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله ، در دست تهیه و تولید توسط موسسه حورقرار گرفت .
این برنامه های آموزشی حول محور هشدار در برابر حوادث و خطرات احتمالی زلزله و همچنین آموزش مقاوم سازی و ایمنی ساختمان ها می باشد .
اقدامات پیشگیرانه ، در کاهش زیان های جانی و مالی حوادث و سوانح طبیعی از جمله زلزله مهمترین نقش را ایفا می کند . لذا علاوه بر نمایشهای ویژه و نیز تکثیر انبوه بزودی این مجموعه تیزرها از رسانه ملی به نمایش گذاشته شود.

تاریخ خبر: 90/07/19