برگزاری نخستین دوره آموزش انیمیشن به صورت کاملا تخصصی در آموزشگاه انیمیشن حور