Consultationصرف نظر ازخود تکنولوژی، مهمترین وظیفه، سازماندهی و هماهنگی تکنیکهای مختلف و محاسبه منابع مورد نیاز به منظور دستیابی به نتیجه ای منحصر به فرد می باشد. که این خود بهترین اقدام و استراتژی با حضوری ماندگار در تولید موفق است.


مدیریت تولید

برای اینکه مطمئن شوید که در نهایت شما واقعا چیزی را که می خواهید بدست آورده اید، خط تولید ما پروژه شما را از درخواست اولیه، حین تولید،و در نهایت مراحل پس از تولید همراهی می کند. این بدین معناست که شما از کلیه این مراحل مطلع می شوید و یا حتی در رابطه با تغییرات ناگهانی در هر مرحله از تولید آگاه خواهید شد.


نظارت

کارشناسان ما خوشحال خواهند شد که شما کاملا متمرکز بر آن باشید که واقعا چه چیز مورد نیاز شماست. به جهت خواسته های شما ما مسیری را برای کارگردانان و تولیدکنندگان خود مشخص می کنیم که در راستای نیاز شما باشد.


راهبرد انیمیشن

ما انتظار نداریم که مشتریان ما، کلیه سمت و سوی انیمیشن را در ابتدای امر بدانند. نویسندگان و کارگردانان ما موضوع داستان را مشخص می کنند و کلیه احساسات و ارتباطات از فیلم را برای شما مشخص می سازند. تیم ما هنرمندانی را به شما معرفی می کند که شما را در این امر و جلوه های آن آگاه می سازد و مشخص می شود که چه چیز نیاز واقعی شماست و این به همراه خصوصیات و باورهای پر انگیزه برای شماست.در هر صورت هنرمندان ما بر آنند که حاصل آن چیز باشد که خواسته شماست.


راهبرد های فنی

هر پروژه، در آغاز، شامل هنرمندان و طراحانی است که قابلیت فنی اجرای پروژه شما مد نظر آنها هست. و این به همراه راه حل و روند و پیشنهادی است که قابل اجرا با تجهیزات و ابزارآلات تهیه و تولید است. برای اجرای هر پروژه ما در ابتدای امر تکنولوژی در دسترس را بررسی می کنیم و مشخص می کنیم که آیا پروژه شما قابل اجرا هست یا خیر، و اگر نبود به دنبال راه حل بانجام پروژه و خواسته شما خواهیم بود.